AG toppWeb

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er et dokument som beskriver boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Takstmannen går under befaringen igjennom boligen både utvendig og innvendig, foretar nødvendige målinger, sjekker nødvendige papirer, - for så å utferdige dokumentet Boligsalgsrapport. Her fremkommer eventuelle tilstandssvekkelser og mangler som boligen måtte ha i forhold til norsk standard.

Momenter som beskrives er:
• Grunn og fundamenter
• Drenering
• Veggkonstruksjon og utvendige fasader
• Vinduer og dører
• Takkonstruksjon
• Taktekking
• Takrenner, nedløp og beslag
• Terrasse, balkong og utvendige trapper
• Piper og ildsteder
• Innvendige overflater
• Innvendige trapper
• VVS (ventilasjon, varme og sanitær)
• Elektrisk anlegg
• Terrengforhold
• I tillegg gis ofte en beskrivelse av hvert enkelt rom, mht. vegger, gulv og tak

Før takstmannen kommer
boligsalgsrapport

Hjelp ved byggetvister


Ved nybygg, tilbygg og reparasjoner på boliger, vil det i noen tilfeller oppstå byggetvister mellom byggherre og ansvarlig byggfirma. Ofte kan det da være lønnsomt å kontakte en utenforstående fagmann som kan gi en uavhengig og objektiv uttalelse angående problemet. Alt med utgangspunkt i NS (Norsk Standard) og den erfaring jeg som byggmester har.

boligsalgsrapport tvistMestermerke

logo medlem01x


Takstmann Arild Grundetjern AS
Auglandsveien 16 D
4620 Kristiansand


Telefon: 919 98 000